Socialt stöd

  • Känslomässigt och socialt stöd – innefattar psykosocialt stöd och rehabilitering av gatubarn.
  • Utbildning – med tonvikten på allmänna skolor, utbildning och utbildningsmateriel.
  • Ekonomiskt självbestämmande – vi ger ungdomar verktyg att bli ekonomiskt självförsöljande.
  • Barns rättigheter – vi hjälper föräldralösa och utsatta barn att förstå och arbeta för sina rättigheter.