Våra principer

Alla projektpartners måste uppfylla kriterierna nedan när de söker ekonomiskt stöd hos WeSeeHope. Alla beslut om stöd till nya projekt fattas på WeSeeHope UKs styrelsemöte som hålls var tredje månad.

Vårt stöd går till arbete med föräldralösa och utsatta barn enligt följande kategorier:

  • Känslomässigt och socialt stöd – innefattar psykosocialt stöd och rehabilitering av gatubarn.
  • Utbildning – med tonvikten på allmänna skolor, utbildning och utbildningsmateriel.
  • Ekonomiskt självbestämmande – förse äldre föräldralösa barn och utsatta barn med de färdigheter och redskap som behövs för att bli ekonomiskt självförsöljande.
  • Barns rättigheter – hjälpa föräldralösa och utsatta barn att förstå och arbeta för sina rättigheter.

Valet av Projektpartners

WeSeeHope UK Afrikadirektör och CEO samarbetar med att prioritera projekt som fokuserar på följande:

  • Innovation – utforska nya sätt att arbeta med föräldralösa och utsatta barn, eller dela med sig av sina lärdomar till andra.
  • Spridning – sträva efter att dela med sig av goda vanor, öka kunskaper och erfarenheter hos individer och grupper samt se till att effektiva projekt genomförs i till fler områden och samhällen.
  • Lokalt ägarskap – visa att alla relevanta lokala intressenter, inklusive mottagarna av hjälpen, har fått vara med och utforma projektet, samt att de stödjer det.
  • Långsiktighet – få med lokala organisationer på en tydlig plan för hur projektet ska leva vidare med långsiktiga resultat när WeSeeHope-stödet löper ut.
  • Ledarutveckling – identifiera föräldralösa barn med ledarpotential och investera i den potentialen på konkreta sätt som andra föräldralösa barn kan ha glädje av.