Projekt

Liksom andra välgörenhetsorganisationer med verksamhet i Afrika arbetar WeSeeHope ständigt med utmaningen att resurserna är begränsade men behoven oändliga. Vi väljer våra projekt med omsorg för att uppnå bästa möjliga långsiktiga effekt. WeSeeHope hjälper projektpartners ta fram aktiviteter i linje med våra fyra nyckelkategorier: emotionellt och socialt stöd, utbildning, ekonomisk självständighet och barns rättigheter.

Enligt oss är måttet på framgång när ett projekt inte längre behöver vårt stöd.

WeSeeHope Sverige har valt att hälften av våra insamlade medel går till projektet i Tanzania som drivs tillsammans med vår lokala samarbetspartner Pasada. Nedan finner du en mer detaljerad beskrivning av det specifikt. För information om ytterligare projekt som ditt bidrag kan komma att stödja, klicka här

Projektöversikt för WeSeeHope’s samarbete med Pasada i Tanzania
I kustregionen Mkuranga i Tanzania är förekomsten av HIV och AIDs mycket hög. Det har såklart en betydande inverkan på samhället och majoriteten av samhällsstödjande program är utformade för att möta de medicinska behoven. Föräldralösa och utsatta ungdomar och deras vårdnadshavare får dessvärre mycket lite stöd med att ta itu med andra utmaningar. Vårdnadshavare kämpar med att hantera sorg och andra trauman som många barn går igenom, utan tillräcklig kunskap.

Familjer i det här området överlever på mycket låga inkomster, de har svårt att utveckla sina verksamheter samtidigt som det är svårt för unga att få jobb. Tillsammans med Pasada, vår lokala partner i Tanzania, strävar WeSeeHope att förbättra livskvaliteten för föräldralösa och utsatta barn i regionen. Genom att ge unga människor rådgivning och stöd, kan vi hjälpa dem att ta sig igenom sorg eller annan trauma. Vi utbildar även vårdnadshavare så att de har större möjlighet att ta hand om utsatta barn och vi bidrar till att stärka deras affärskompetens så att de kan öka sin inkomst och ta hand om sina familjer ekonomiskt. Vi utrustar ungdomar med yrkesutbildning och kompetens inom entreprenörskap så att de kan bli ekonomiskt oberoende och på sikt försörja sina familjer och jämnåriga.

HUR VI GÖR SKILLNAD:

  • Vi samarbetar med vår lokala partner Pasada för att förstå den lokala miljön, med målsättningen att på bästa sätt utveckla samhällets förutsättningar att bli självförsörjande. Bland annat bidrar vi med med kunskap och lösningar som har varit framgångsrika på andra platser där vi är verksamma.
  • Tillsammans stöttar vi hundratals föräldralösa och utsatta barn i åldern 10-18 som bor i Mkuranga-distriktet.
  • Vi utbildar volontärer så att de ska kunna starta lokala barnklubbar. Här kan barn umgås och leka tillsammans, samt erbjudas rådgivning för att hantera sorg eller annat trauma
  • Vi erbjuder yrkesutbildning till föräldralösa och utsatta ungdomar mellan 15-18 år som inte har kunnat avsluta skolan på grund av personliga- eller ekonomiska skäl, för att öka chanserna till att få en framtida anställning.
  • Vi hjälper till att välja de yrkesutbildningar som ungdomarna ska delta i och förser dem med det utbildningsmaterial som krävs. Vi erbjuder också utbildning i entreprenörskap för att utveckla ungdomarnas affärskompetens för framtiden.
  • Vi utbildar dessa unga människors vårdhavare i föräldraskap, entreprenörskap och affärsutveckling, och hjälper dem att etablera sparande och kreditinstutioner. Detta gör det möjligt för vårdhavarna att bättre möta behoven hos barnen på lång sikt.