FN:s hållbarhetsmål

Mål för att förändra vår värld till det bättre

År 2015 enades FNs medlemsländer om 17 mål för hållbar utveckling för att sätta stopp för fattigdom, skydda vår planet samt säkerställa välstånd för alla människor på vår jord.

WeSeeHopes arbete är inte direkt knutna till FN:s globala mål, men vi vill ändå lyfta upp några av de som är speciellt relevanta för vår verksamhet. Av FN:s mål fram till 2030 passar följande särskilt bra in på WeSeeHopes arbete:

 

Avskaffa all form av fattigdom överallt.

 

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

 

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

 

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

 

 

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

 

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

 

Hur våra projekt kopplas till FN:s mål

WeSeeHopes getprojekt
Exempel på WeSeeHopes arbete för att uppnå FN:s mål #1, #2 & #4

Ett smart sätt att höja levnadsstandarden är det vi på WeSeeHope kallar ”Getprojektet”. I projektet ger WeSeeHope ett barn en egen get att vårda och ta hand om. Barnet har sedan förpliktelse att ge bort den första getkillingen till ett annat barn och på så vis ge nästa person samma chans att sköta om en get. Alla andra killingar blir sålda, ger mjölk och bidrar med att höja levnadsstandarden för barnet, genom att stilla hungern men också i många fall frigör ekonomiska möjligheter för barnet att gå i skolan.

WeSeeHopes fokus på utbildning
Exempel på WeSeeHopes arbete för att uppnå FN:s mål #4

Utbildning är ett av de områden som WeSeeHope satsar mest på, med fokus på att så många barn som möjligt ska få möjlighet att gå till skolan, även om de är föräldralösa och saknar resurser. Flera av oss på WeSeeHope Sverige har haft möjligheten att i egen person få möta flera barn och unga och uppleva deras glädje över att ha en plats i skolan. De är stolta och hoppfulla över att få lära sig att läsa, skriva och räkna.

WeSeeHopes satsning inom Village Investor Programme
Exempel på WeSeeHopes arbete för att uppnå FN:s mål #5

Village Investors Programme (VIP’s) – är ett program som startas i grupper av bybor som får hjälp att komma igång med gemensamt sparande och utlåning av sina finansiella tillgångar. Till stor del består våra VIP-grupper av kvinnor, som genom programmet lär sig grundläggande principer för att starta och förvalta kapital. Eftersom kvinnorna ofta bär ansvaret för hushållet, omsorg såväl för sina egna men även för andras barn, ger programmet kvinnorna en ekonomisk självständighet. Kvinnorna i projektet är dessutom ofta väldigt kreativa och ser flera möjligheter trots många hinder.

WeSeeHopes för långsiktig ekonomisk hållbarhet
Exempel på WeSeeHopes arbete för att uppnå FN:s mål #8

Under en supporterresa med WeSeeHope till Uganda vittnar flera barn och unga om hur de projekt som de deltagit i via WeSeeHope blivit helt avgörande för att kunna leva ett liv med ett arbete och försörjning, med yrkesstolthet och som förebilder för andra unga utsatta. Vi har mött flickor som fått lära sig att hantera en symaskin och tillverka kläder enligt enkla mönster och pojkar som utvecklat färdigheter inom plåtslageri och snickeri. När de slutfört sin utbildning har de givits de verktyg de behöver för att starta igång verksamhet, men även förpliktigade att dela med sig av sina färdigheter till syskon och andra unga i byn för att sprida kunskap.

WeSeeHopes för fred och rättvisa
Exempel på WeSeeHopes arbete för att uppnå FN:s mål #16

WeSeeHopes arbete är inte direkt knutet till FN-målen, men vårt arbete strävar till stor del just för att skapa förutsättningar för säkra, jämlika och och fredliga samhällen och vi hoppas att ni vill hjälpa oss på resan.

Läs mer om FNs mål inom hållbar utveckling här.