FN:s hållbarhetsmål

WeSeeHopes arbete är inte direkt knutet till FN:s globala mål, men vi vill ändå lyfta upp några av de mål som vi jobbar mot.

 

 

 

WeSeeHopes getprojekt: FN:s mål #1 och #2
Ett smart sätt att höja levnadsstandarden på är vårt Getprojekt. Ett barn får en egen get att ta hand om. Barnet måste sedan ge bort den första killingen till ett annat barn och på så vis ge nästa person samma chans att sköta om en get. Alla andra killingar blir sålda, ger mjölk och bidrar till att höja levnadsstandarden. I många fall får barnet pengar för att gå i skolan.

 

 

 

WeSeeHopes fokus på utbildning: FN:s mål #4
Utbildning är ett av de områden som WeSeeHope satsar mest på, med fokus på att så många barn som möjligt ska få gå i skolan. Flera av oss på WeSeeHope Sverige har haft chansen att få möta barn och unga som får gå i skolan. De är stolta och glada över att få lära sig att läsa, skriva och räkna.

 

 

 

WeSeeHopes satsning inom Village Investor Programme: FN:s mål #5
Village Investors Programme (VIP) är ett program för gemensamt sparande och utlåning av pengar. Till stor del består våra VIP-grupper av kvinnor som får lära sig grundläggande principer för att starta företag och förvalta kapital. Eftersom kvinnorna ofta bär ansvaret för hushållet ger programmet en ekonomisk självständighet. Kvinnorna i projektet är dessutom ofta väldigt kreativa och ser möjligheter trots många hinder.

 

 

 

WeSeeHopes arbete för långsiktig ekonomisk hållbarhet: FN:s mål #8
Många barn och unga vittnar om hur de projekt som de deltagit i via WeSeeHope blivit helt avgörande för att kunna leva ett liv med ett arbete och försörjning, med yrkesstolthet och som förebilder för andra unga utsatta. Vi har mött flickor som fått lära sig att hantera en symaskin och tillverka kläder och pojkar som utvecklat färdigheter inom plåtslageri och snickeri. När ungdomarna är färdiglärda delar de med sig av sina färdigheter till andra ungdomar.