Styrning

WeSeeHope Sverige är en ideell förening som startade i Lund i augusti 2015 med fokus på finansiell insamling för att stödja WeSeeHope UK.

WeSeeHope UK gör insatsen som de flesta av våra sponsorer inte hinner göra själva: väljer ut projekt i Afrika som är hållbara och skalbara och hittar projekten som når flest personer i områdena med störst behov.

Hur säkerställer WeSeeHope UK att dina pengar går till rätt ändamål?

När ett välgörenhetsprojekt har blivit godkänt av WeSeeHope UK (läs mer här) fortsätter WeSeeHope UK besöka projektet minst en gång per år för att säkerställa att det ger önskat resultat. Vart fjärde år genomför WeSeeHope UK en utvärdering för varje projektpartner. Här ingår gruppsamtal med barnen och ungdomarna samt tid med personalen för att säkerställa att projekten genomförs effektivt.

WeSeeHope UK ger även möjlighet till idéutbyte mellan våra projektpartners för att utvecklas, diskutera problem och generera nya idéer. Utvalda medarbetare reser till andra projektpartners för att lära sig nya metoder och ta hem kunskapen till sina egna team.

Vad förväntar vi oss av en lokal projektpartner?

Projektpartners måste lämna kvartalsrapporter för ekonomi och resultat. Rapporterna granskas av WeSeeHope UK s team. Partners kan även ansöka om ytterligare stöd, och dessa ansökningar granskas och godkänns av WeSeeHope UKs projektkommitté.

Hjärtat i WeSeeHope UK är våra inspirerande projektpartners som når flera tusen av världens mest utsatta unga människor varje år. Om du vill veta mer eller har frågor om våra projekt kan du läsa mer här och du är mer än välkommen att kontakta Lizzie: lizzie@WeSeeHope UK.org