HEM

På platser där man minst anar det finns det hopp. Vi ser hopp hos föräldralösa och utsatta barn och ungdomar i Afrika söder om Sahara.

WeSeeHope Sverige stödjer barn som tvingas leva under otroligt svåra omständigheter i samhällen som blivit förstörda av fattigdom och AIDS. En hel generation av unga människor tvingas växa upp utan föräldrar som tar hand dem. Vi har upptäckt att många av dessa barn och unga trots svåra förhållanden har en fantastisk inre styrka, kraft och engagemang. WeSeeHope Sverige är övertygade om att dessa barn har potentialen att förändra Afrikas framtid till det bättre, bara vi ger dem möjligheter och verktyg att ta sig ur fattigdomen.

Samtliga donationer som görs till WeSeeHope Sverige går oavkortat till WeSeeHope UK’s utvalda projekt och samarbetspartners. WeSeeHope Sverige har valt att öronmärka 50% av vår monetära insamling ska gå specifikt till satsningar som görs i Tanzania där vi tillsammans med Pasada, vår lokala partner, strävar efter att förbättra livskvaliteten för föräldralösa och utsatta barn i regionen. Nyfiken på att veta mer? Läs om projektet här!